U organizaciji Atlantske inicijative u Sarajevu je održan peti sastanak Panela koji se bavi temom razmatranja sudskog odgovora na krivicno djelo slilovanja.

Rosemary12maj2

Velika nam je čast bila ugostiti profesoricu Rosemary Hunter sa Queen Mary University of London – QMUL koja je odrzodržala predavanje na temu: ‘Feminističko ponovno pisanje presuda’. Radovi i istrazivanja profesorice Hunter iz oblasti feminističke pravne teorije, načina rješavanja porodičnih sporova te uloge žena u pravosuđu, prepoznati su na međunarodnom nivou kao bitan doprinos pravnoj nauci.

Panelsti su imali priliku čuti i predavanje na temu: ‘Kvalifikatorni oblik silovanja’ koje je održala uvažena profesorica Pravnog fakulteta iz Banja Luke, prof.dr Ivanka Marković.

Rad panela podržava Švedska ambasada u Sarajevu kao i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, putem Ureda za razvoj, pomoć i edukaciju tužilaštava u prekomorskim zemljama (OPDAT).

Izvor: Ai (12. Maj 2018)