U prostorijama Općinskog suda u Livnu 13. oktobra 2017. godine Atlantska inicijativa je organizovala radni sastanak na temu: Razmatranje slučajeva nasilja u porodici – Koliko smo odmakli i kako dalje?

Predsjednik Općinskog suda u Livnu sudija Niko Cvitanović se obratio prisutnim gostima i nosiocima pravosudnih funkcija ističući zadovoljstvo što se tema nasilja u porodici razmatra na današnjem sastanku. Prisutnima su se obratili i svoja izlaganja i saznanja su prezentovali sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu, Adisa Zahiragić i američka sutkinja Mel Flanagan.

*Uz podršku Švedske u Bosni i Hercegovina Atlantska inicijativa provodi projekat Rod i pravosuđe koji je namjenjen jačanju kapaciteta sudija i tužilaca u BiH u oblasti ravnopravnosti spolova. U sklopu projekta uspostavljena je saradnja sa centrima za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH, pravnim fakultetima, te velikim brojem sudova i tužilaštava.

Izvor: Atlantska Inicijativa (13. oktobar 2017.)