Atlantska inicijativa je 09.maja 2018.godine organizovala Radionicu za studente na temu: “Rodne predrasude u primjeni prava” na Pravnom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru. Radionici su prisustvovali studenti prve, druge, treće i četvrte godine studija.

Mostar1 3Na radionici su govorili:
– Dr. sc. Majda Halilović, Atlantska inicijativa, “Rad Atlantske inicijative na jačanju rodne ravnopravnosti u pravosuđu”;
– Prof. dr. sc. Rebeka Kotlo, “Rod, rodne predrasude i nasilje u porodici: uzroci i posljedice”,
– Prof. dr. sc. Alena Huseinbegović, “Osvrt na rodne predrasude u primjeni prava: Rodne predrasude u sudskim postupcima”.

Izvor: Ai (09. Maj 2018.)