Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske, Atlantska inicijativa i Centar za bezbjednost, razvoj i vladavinu prava (DCAF), kroz zajednički angažman, organizovali su 07. aprila 2017. godine radionicu iz oblasti ljudskih prava na temu „Osiguranje ravnopravnog tretmana muškaraca i žena u pravosuđu”, a prema Programu početne obuke i stručnog usavršavanja za 2017. godinu.

Ovoj obuci je prisustvovalo dvadeset sudija i tužilaca. Edukatori su bili Nada Živković, predsjednica Osnovnog suda u Prnjavoru i Svetozar Bajić, sudija Osnovnog suda u Banja Luci.

Radionica je održana u skladu sa programom koji su osmislili tužioci i sudije koji se bave ovom tematikom, te je uspješno pružila odgovore na pitanja koja se odnose na: Uticaj roda na kolegijalne odnose, uticaj roda na donošenje odluka, te uticaj roda na razvoj pojedinih grana prava.

Izvor: Atlantska Inicijativa (12. april 2017.)