SARAJEVO – Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 18. maja 2017. godine održana je promocija nove publikacije Atlantske inicijative i DCAF-a pod nazivom “Rodne predrasude u primjeni prava: bosanskohercegovački i međunarodni pravni okviri i praksa“.

P2Prezentaciji priručnika i seminaru prisustvovali su studentice i studenti druge i treće godine.

Seminar je započeo izlaganjem doc. dr Midhata Izmirlije sa Pravnog fakulteta UNSA koji je dao pregled publikacije. Predavanje je održala i voditeljica Odjela za istraživanja Atlantske inicijative dr. Majda Halilović. Doc. dr. Džamna Duman sa Pravnog fakulteta UNSA govorila je o rodnim predrasudama u porodičnom pravu. IS1

Studentima i studenticama se obratila i profesorica Jasna Bakšić-Muftić koja je istakla važnost razumijevanja rodnih predrasuda u primjeni prava.IS2

 

 

PALE – Pred ispunjenom salom Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu 19. maja 2017. godine Atlantska inicijativa i DCAF su održali četvrti seminar i promociju priručnika “Rodne predrasude u primjeni prava: bosanskohercegovački i međunarodni pravni okviri i praksa“.

IS3Na seminaru su govorili dr. Majda Halilović, iz Atlantske inicijative, Svetozar Bajić, sudija Osnovnog suda u Banjaluci, i prof. dr Goran Marković, prodekan za naučno-istraživački rad Pravnog fakulteta. Govornica i govornici su istakli značaj proučavanja pitanja rodne ravnopravnosti i rodnih predrasuda koje se javljaju u primjeni prava.

Prisutne goste i studente i studentice pozdravio je dekan Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Radomir Lukić.

Voditeljica Odjela za istraživanja Atlantske inicijative dr. Majda Halilović je predstavila priručnik, napomenuvši da se može naći i u biblioteci Pravnog fakulteta. Priručnik sadrži bogat materijal, informacije, teorijska razmatranja i praktične primjere rodnih predrasuda u različitim granama prava te analizu zakonskih rješenja i sudske prakse u Bosni i Hercegovini, kao i prakse evropskih sudova. Sudija Svetozar Bajić je govorio o najčešćim rodnim predrasudama u primjeni prava, analizirajući pojedine primjere iz svoje prakse, a takođe se osvrnuo i na važnost edukacije sudija i sutkinja u sklopu projekta Rod i pravosuđe. Profesor Marković se bavio problemom ostvarivanja rodne ravnopravnosti sa ustavnopravnog aspekta, kao i u oblasti ostvarivanja prava na rad i po osnovu rada.

U radu seminara učestvovali su nastavnici/e, saradnici/e i studenti i studentice Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, koji su pokazali veliko interesovanje za ovu temu.

Priručnik se sastoji od deset tematskih cjelina u kojima su dati domaći i međunarodni pravni okviri i praksa, analiza literature te mnoštvo primjera na koji način se rodne predrasude pojavljuju u primjeni prava u građanskim i u krivičnim predmetima. Na izradi priručnika je radila grupa univerzitetskih profesora i profesorica prava uz podršku ambasada Švedske i Norveške u Bosni i Hercegovini, te ureda OPDAT ambasade Sjedinjenih Američkih Država.

Izvor: Atlantska inicijativa (23. maj 2017.)