Svoje prvo predstavljanje, priručnik „Rodne predrasude u primjeni prava: bosanskohercegovački i međunarodni pravni okviri i praksa“ imao je danas na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Radi se o novoj temi u BiH društvu i pravosuđu.

2Prezentaciji priručnika su prisustvovali studenti III I IV godine Pravnog fakulteta UNTZ.

U uvodnom obraćanju prisutne je pozdravio dekan Pravnog fakulteta u Tuzli prof. dr Izudin Hasanović koji je naglasio značaj ove publikacije ne samo za pravosudne institucije već i za cjelokupno bosanskohercegovačko društvo.

3Predstavnice Atlantske inicijative dr Majda Halilović i Maida Ćehajić-Čampara održale su predavanje i kratku prezentaciju publikacije i potakle studente na diskusiju.

Predavanje je održao i predsjednik Općinskog suda u Tuzli mr Muhamed Tulumović koji je govorio o slučajevima iz prakse i jedinstvenoj primjeni prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni.

5Cilj obrađivanja ove teme, prema riječima Majde Halilović voditeljice Odjela za istraživanje NVO Atlantska inicijativa Sarajevo, je postizanje sudske objektivnosti – da sudije i tužioci objektivno tretiraju i žene i muškarce, bez predrasuda.

4Priručnik se sastoji od deset tematskih cjelina u kojima su dati domaći i međunarodni pravni okviri i praksa, analiza literature te mnoštvo primjera na koji način se rodne predrasude pojavljuju u primjeni prava u građanskim i u krivičnim predmetima. Na izradi Priručnika je radila grupa univerzitetskih profesora i profesorica prava uz podršku ambasada Švedske i Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini.

Izvor: RTV7 i Atlantska inicijativa (10. Maj 2017.)