Tokom obilježavanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, a u sklopu projekta Rodi pravosuđe u BiH, održana su dva predavanja sa studentima i studenticama druge godine Pravnog fakulteta u Banjoj Luci u okviru nastave na predmetu kriminologija sa penelogijom.

Na prvom predavanju su predstavljene teorije o uzrocima nasilja u porodici, te faktori koji povećavaju rizik za nasilje u porodici. Studenti i studentice su sa interesovanjem razmatrali ove teme i predstavljena međunarodna naučna istraživanja u kojimase ispituju uzroci nasilja u porodici. Složili su se sa zaključkom da je nasilje u porodici naučeno ponašanje koje je utemeljeno na patrijarhalnim obrascima ponašanja u porodici, te da ima za cilj dominiranje i kontrolu onoga prema kome je nasilje usmjereno.

U drugom predavanju prikazani su rezultati istraživanja, koje su Atlantska inicijativa i DCAF proveli 2015. godine,a koje analizira iskustva žena nad kojima su njihovi muževi vršili teške oblike nasilja. U predavanju je istaknuto koliko je važno razumjeti različite vrste nasilja, te prepoznati rizične faktore koji ukazuju na opasnost po život osobe izložene nasilju. Kroz iskustva žena koje muževi tuku i zlostavljaju na druge načine pokazanoje na koje sve prepreke one nailaze kada nastoje da napuste nasilnika, te na koji način doživljavaju pravosudni sistem kada prijave nasilje u porodici.

Sesija sa studentima je završena prikazivanjem filma, utemeljenog na naučnim dokazima, koji govori o posljedicama nasilja u porodici na djecu. Film pokazuje da i jako mala djeca trpe zastrašujuće posljedice nasilja, čak i kada nisu žrtve direktnog fizičkog nasilja, samim ostankom u porodici u kojoj je prisutno nasilje.