Atlantska Inicijativa u saradnji sa Njemačkom ambasadom u Bosni i Hercegovini provodi projekat pod nazivom “Prevencija seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja na univerzitetima u Bosni i Hercegovini”.

U sklopu ovog projekta Atlantska Inicijativa je 11. septembra održala radionicu na kojoj je predsjednica Osnovnog suda u Zvorniku sutkinja Slavica Tadić održala predavanje o tome kako je prevencija seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja uvedena u bh. pravosuđe. Naime, sutkinja Tadić je sa Atlantskom Inicijativom od 2014. godine aktivno  sarađivala na razvoju Smjernica za prevenciju seksualnog i rodno utemeljenog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini, a sada je redovna edukatorica o ovoj temi.

Radionici je prisustvovalo je 12 učesnika iz visokoobrazovnih institucija koji su svojim aktivnim učešćem doprinijeli uspješnosti radionice i razmatranju na koje načine bi se prevencija seksualnog uznemiravanja mogla uvesti na univerzitete u Bosni i Hercegovini.

Izvor: Atlantska inicijativa (19. septembar 2017.)