U prostorijama Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine (Centar) 27.09.2013. godine, održana je jednodnevna pilot obuka o integriranju principa ravnopravnosti spolova (gender mainstreaming) u program obuka Centra.

Trening je imao za cilj da ojača vještine aktivnih edukatora u integraciji principa ravnopravnosti spolova u obuke koji oni održavaju u okviru Centra za edukaciju sudija i tužilaca.  Naglasak ove obuke bio je na razlikovanju termina spola i roda, shvatanju koncepta gender mainstreaminga i praktičnoj primjeni sistematske metodologije za gender mainstreaming u predavanjima i materijalima za obuku.

Treningu su prisustvovali aktivni edikatori i edukatorice Centra, odnosno sudije i tužioci sa različitih sudova iz Federacije BiH. Obuku je otvorio direktor Centra Ismet Trumić,

Obuku su vodile Majda Halilović i Maida Ćehajić, uposlenice Atlantska inicijative.