Atlantska inicijativa je u Sarajevu organizovala prvi od šest stručnih sastanaka Panela: “Razmatranje sudskih praksi u porodičnom pravu u Bosni i Hercegovini”.

Predstavnice Ai, Dr. Majda Halilović i Maida Ćehajić-Čampara su održale uvodno predavanje na temu “Rodne predrasude u primjeni porodičnog prava”, nakon čega je Fatima Bećirović govorila o temi “Nasilje u porodici, razvod i povjeravanje djece”. Predstavnica Centra ženskih prava iz Zenice Amra Bećirović je sa prisutnima podijelila saznanja o “Iskustvima centra za pružanje besplatne pravne pomoći”.

Rad Panela podržava Švedska ambasada u Sarajevu.

(13. april 2018.)