Atlantska inicijativa je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu organizirala završnu debatu sa mladim članovima političkih stranaka iz cijele Bosne i Hercegovine o šansama i mogućnostima za priključenje države NATO-u.

Sa mladim političkim aktivistima o ovom strateškom cilju vanjske politike Bosne i Hercegovine razgovarali su: prof.dr. Miloš Šolaja sa Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke, prof.dr. Nerzuk Ćurak sa Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva, zamjenik komandanta NATO štaba u Sarajevu Ole-Asbjørn Fauske i Maida Ćehajić iz Atlantske inicijative.

IMG 1081IMG 1082

O koristima i rizicima, te unutrašnjopolitičkim preprekama integracijama Bosne i Hercegovine govorio je profesor Šolaja.

On je istakao da postoje značajne koristi i minimalni rizici od članstva u Savezu, ali da je nužno uvažiti različita gledišta o ovom pitanju u BiH koja su uzrokovana ne samo korištenjem dnevne politike već i promjenama geopolitičkog konteksta kojem je doprinijela snažnija zainteresiranost Rusije za regiju.

Profesor Ćurak smatra da je NATO strateško pitanje države, koje se kao i većina imarginalizira stavljanjem u prvi plan simboličkih i apstraktnih pitanja koje od političkih elita ne zahtjeva nikakve reformske aktivnosti koje bi vodili progresu države.

Iz perspektive predstavnika Saveza o okvirima, prednostima i izazovima euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine govorio je zamjenik komandanta NATO štaba u Sarajevu Ole-Asbjørn Fauske.

Završni dio seminara bio je posvećen pitanjima sigurnosti i gendera o čemu je govorila Maida Ćehajić iz atlantske inicijative.