U Odjeljenju za rješavanje sporova male vrijednosti na Ilidži, 9. maja 2012.g. upriličen je sastanak predstavnica Atlantske inicijative i Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH sa stručnim saradnicima sarajevskog Općinskog suda. Tema sastanka bili su položaj žena u pravosuđu i identifikacija tema iz oblasti ravnopravnosti spolova o kojima bi saradnici željeli saznati više tokom narednih obuka. Time su stručni saradnici pokazali zainteresovanost za sticanje novih, dodatnih, saznanja iz oblasti ravnopravnosti spolova, putem seminara i edukativnih radionica.

Prisutnima se prvo obratila sutkinja Mirsada Helić, predsjednica Odjeljenja za rješavanje sporova male vrijednosti, istaknuvši da u Odjeljenju radi 19 stručnih saradnika koji su u svom referatu zaduženi sa više od 2.000 predmeta i koji presude donose samostalno. Maida Ćehajić, predstavnica Atlantske inicijative, govorila je o ravnopravnosti spolova u pravosudnim institucijama. Stručni saradnici su tokom diskusije istakli značaj otvaranja mogućnosti da prisustvuju seminarima za sudije i samostalni odabir edukatora iz specifičnih pravnih oblasti.

(Mirsada Helić)