Treći stručni panel za razmatranje sudske prakse u predmetima silovanja koji je organizovala Atlantska Inicijativa održao se u subotu 10. marta 2018. godine.

Na Panelu su učesnici mogli čuti o: “Odgovorima krivičnopravnog sistema na silovanje i seksualni napad”, te su imali priliku poslušati interesantno izlaganje na temu: “Praksa Evropskog suda”.

Sastanke panela podržava Švedska ambasada u Sarajevu, kao i Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država, Ured za razvoj, podršku i edukaciju tužilastva u inostranstvu (OPDAT).