Atlantska inicijativa u saradnji sa Komisijom za NATO integracijski proces Vijeća ministara BiH, a uz podršku NATO štaba u BiH, organizirala je seriju interaktivnih seminara pod nazivom: „Priključenje Bosne i Hercegovine NATO-u: šanse i mogućnosti“. Polaznici seminara bili su državni službenici: Ministarstva vanjskih poslova BiH, Ministarstva odbrane BiH i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Cilj seminara bio je upoznavanje sa pojmom NATO-a, koristima od članstva, kao i trenutnim stanjem u integracijskom procesu.O geostrateškoj poziciji, te regionalnim i globalnim utjecajima na integracioni proces Bosne i Hercegovine u NATO govorio je prof. dr. Nerzuk Ćurak, Predsjednik Savjeta Atlantske inicijative i profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajev

Sa povijesnim razvojem Saveza i glavnim konceptima njegovog ustrojstva polaznike seminara je upoznao Igor Pilić, savjetnik u kabinetu zamjenica ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

O konkretnim političkim, ekonomskim i sigurnosnim efektima članstva u NATO-u govorio je savjetnik u Ministarstvu vanjskih poslova mr.sc. Goran Pranjić.

Ovi seminari su dio projekta ”NATO kampanja podizanja javne svijesti” koji finansira Ambasada Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini.