30. mart – 1. april 2012. godine

Prvi Susret članova i članica Udruženja žena sudija u BiH (UŽS) održan je od 30. marta do 1. aprila 2012. godine na Jahorini u hotelu Termag. Susret je okupio 25 članova i članica Udruženja. Glavni cilj bio je ojačati Udruženje putem proširivanja znanja o konceptu roda i značaju roda u sudstvu, te olakšati umrežavanje. Ključne teme bile su: uloga žena na liderskim pozicijama, zašto je rod bitan u reformi sudstva, uloga i funkcija UŽS, te kako organizacije civilnog društva mogu sarađivati sa sudstvom.

Nekoliko govornika, uključujući i Vibeke Lilloe, norvešku ambasadoricu u BiH, Samru Filipović-Hadžiabdić, direktoricu Agencije za ravnopravnost spolova, te Milenu Karapetrović, profesoricu na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, kao i saradnice iz DCAF-a i Atlantske inicijative, dalo je svoj doprinos sesijama i prezentacijama. Drugog dana Susreta, pojedinačne sesije su bile posvećene analizi i diskusiji o trenutnim potrebama članova i članica UŽS-a, o tome kako se UŽS može dalje ojačati, te kakvu ulogu lokalni i međunarodni akteri, uključujući DCAF i Atlanstku inicijativu mogu igrati u tu svrhu.