22. – 24. Juni 2012. godine

Kao nastavak aktivnosti jačanja kapaciteta članova i članica Udruženja žena sudija u Bosni i Hercegovini od 22. do 24. juna 2012. godine na Vlašiću je organizovana radionica “Izgradnja kapaciteta Udruženja žena sudija Bosne i Hercegovine u oblasti zagovaranja“. Radionica je imala za cilj unaprjeđenje kapaciteta Udruženja u oblastima zagovaranja, definiranja aktera, formiranja koalicija, te prezentiranja zahtjeva i projekata, kako u okvirima pravosuđa, tako i šire. Nastavak radionice pružio je platformu za razmjenu iskustava i daljnje jačanje saradnje između članova i članica Udruženja. Veoma je značajno istaći da je gotovo jedna trećina učesnika/ca iz Republike Srpske.

Detaljnije gledano, konkretni ciljevi radionice odnosili su se na pružanje specifičnih znanja i vještina članovima Udruženja, kako bi se doprinijelo jačanju kapaciteta koji u svojoj konačnici vode ka samoodrživosti Udruženja.

Svi sudionici su se složili/e da je Radionica unaprijedila njihovo znanje o zagovaranju, da je relavantna za njihov budući rad i da je od velikog značaja za razmjenu iskustava i uspostavljanje saradnje s drugim sudionicima i kao i za jačanje Udruženja.