U saradnji  Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH, DCAF-a i Atlantske inicijative 14.2.2014. godine, u Sarajevu je održana Radionica na temu: „Odgovori na nasilje: Sudska razmatranja slučajeva nasilja u porodici u BiH“. Edukatori tokom Radionice bili su gospođa Maureen McKnight, sutkinja Savezne Države Oregon i Adisa Zahiragić, sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu.

Radionica je započela praktičnom vježbom na temu nasilja u porodici, čiji cilj je bio, da se pokaže kako svaka osoba nema jednak pristup informacijama, kao ni mogućnostima da zatraži pomoć, bilo porodičnu bilo institucionalnu u slučaju da je žrtva porodičnog nasilja. U drugom dijelu sesije,  razgovaralo se o uzrocima i teorijama nasilja u porodici. Sudije su zajedno sa edukatoricom imali priliku da razmijene iskustva i uporede modele sudskog odgovora na slučajeve nasilja u porodici.

Sutkinja Zahiragić je predstavila Publikaciju „Sudska razmatranja slučajeva nasilja u porodici“, koja je prva publikacija ove vrste, imajući u vidu kako izvor informacija na temu nasilja u porodici, tako i metodologiju koja je korištena u izradi sadržaja, koji je u potpunosti izrađen od strane sudija – za sudije. Predstavljanje Publikacije je podstaklo diskusiju o otežavajućim i olakšavajućim okolnostima u slučajevima nasilja u porodici, te aktivniralo raspravu o ulozi sudija u prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici u širem kontekstu.

DSC 0137

 Nakon toga, ponovo je pristupljeno praktičnom radu u okviru čega su učesnici podijeljeni u manje grupe pri čemu je svaka grupa dobila poseban scenarij slučaja, te su imali zadatak da u svakom slučaju identifikuju i riješe problem, kao i da donesu odluku. Nakon toga su predstavnici grupa predstavili svoje slučajeve sa aspekta tužilačke, branilačke i sudijske pozicije. Cilj vježbe bio je pokazati praktičnu promjenu Priručnika uz naročito ponovno naglašavanje ocijene olakšavajućih i otežavajućih okolnosti.