U periodu od 6. do 7. oktobra 2012. godine, u Konjicu je organizovana treća po redu radionica Udruženja žena sudija u Bosni i Hercegovini pod nazivom “Jačanje kapaciteta za planiranje i upravljanje projektima”. Radionici je prisustvovalo 30 članica UŽS iz Federacije BiH i Republike Srpske, zajedno sa predstavnicama Ženevskog centra za kontrolu oružanih snaga (DCAF) i Atlantske Inicijative, koji su bili organizatori ovog događaja. Radionicu je otvorila Kathrin Quesada predstavnica DCAF-a, zajedno sa sutkinjom Adisom Zahiragić, predsjednicom Udruženja Žena Sudija u BiH.

Radionica, čija je tematika definisana na osnovu prijedloga članova i članica Udruženja, je imala za cilj jačanje kapaciteta Udruženja kroz projektno upravljanje i planiranje.