U periodu od 7. do 8. decembra 2013. godine, u organizaciji Udruženja žena sudija u BiH, Centra za bezbjednost, razvoj i vladavinu prava (DCAF) i Atlantske inicijative, organizovana je peta radionica Udruženja žena sudija u Bosni i Hercegovini. Radionici, tokom koje su predstavljeni Priručnik „Sudska razmatranja slučajeva nasilja u porodici u BiH“ i rezultati istraživanja  “Uticaj roda na BiH pravosuđe” prisustvovale su 23 članice Udruženja iz Federacije BiH i Republike Srpske.

Radionica je imala za cilj jačanje profesionalnih kapaciteta Udruženja žena sudija kroz edukaciju na temu nasilja u porodici i uticaja roda na pravosuđe. Prvog dana Heather Huhtanen (DCAF) je, zajedno sa sudijama Draganom Uletilovićem i Branimirom Maletićem, predstavila Priručnik „Sudska razmatranja slučajeva nasilja u porodici u BiH“. Time je zvanično predstavljen materijal na čijoj izradi je učestovalo devet sudija/sutkinja iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Posebno je značajno istaći da je kroz primjere iz prakse, te grupni rad i vježbe predstavljen praktični značaj Priručnika za sudsku praksu u BiH.

Tokom drugog dana Radionice, Majda Halilović (Atlantska inicijativa), predstavila je rezultate istraživanja koje se odnosi na uticaj roda na bh. pravosuđe. Izneseni rezultati, statistički pokazatelji, te primjeri iz svakodnevne prakse sudija, tužilaca i advokata pokazuju kakvu ulogu rod igra u sudskim procesima i odnosima u pravosuđu. Tokom diskusije i razmatranja slučajeva učesnici Radionice su potvrdili da spol optuženog, sudije, tužioca ili advokata ili predodžbe o rodnim ulogama mogu uticati na procese u pravosuđu.

Evaluacijski upitnici koje su popunili učesnici/ce Radionice pokazali su izuzetno pozitivne povratne informacije. Učesnici/e su se složili/e da je Radionica unaprijedila njihovo znanje o pitanjima nasilja u porodici i uticaja roda na pravosuđe. Složili su se da je Radionica relevantna za njihov budući rad, saradnju sa drugim sudionicima i jačanje kapaciteta  Udruženja.