Atlantska inicijativa je u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i Centrom za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj uspješno organizovala radni sastanak sa savjetnicima i savjetnicama za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u sudovima i tužilastvima u Bosni i Hercegovini.

jahorina04102017Sastanak je održan 04. oktobra 2017. godine u terminu od 10:00h do 14:00h. Na radnom sastanku su prisustvovale 44 osobe.

Sastanak je bio prilika da savjetnici/ce razmjene dosadašnja iskustva u obavljanju svoje dužnosti, te podijele nedoumice i izazove na koje nailaze prilikom organizovanja orijentacija ili rješavanja pitanja neželjenog ponašanja. Sastanak je uključivao i osvrt na pravni okvir, rezultate ankete o poznavanju Smjernica, te izlaganje psihologa na temu kako pristupiti rješavanju konfliktne situacije na radnom mjestu.

Projekat je podržan od Ambasade Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini.

Izvor: Atlantska Inicijativa (04. Oktobar 2017.)