Uz podršku Švedske u Bosni i Hercegovini Atlantska inicijativa provodi projekat Rod i pravosuđe koji je namjenjen jačanju kapaciteta sudija i tužilaca u BiH u oblasti ravnopravnosti spolova. U sklopu projekta uspostavljena je saradnja sa centrima za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH, pravnim fakultetima, te velikim brojem sudova i tužilaštava.

U Osnovnom sudu u Zvorniku 29. septembra 2017. godine održan je radni sastanak i predavanje na temu: Razmatranje slučajeva nasilja u porodici – Koliko smo odmakli i kako dalje?

Sastanak je započeo obraćanjem predstavnika Atlantske inicijative i predsjednice Osnovnog suda u Zvorniku sutkinje Slavice Tadić koja je iskoristila priliku da pozdravi jedan ovakav projekat i posebno da se zahvali američkoj sutkinji Mel Flanagan i sudiji Opštinskog suda u Banja Luci sudiji Svetozaru Bajiću koji će danas imati svoja izlaganja.

Predavanje na temu Uzroci i posljedice nasilja u porodici održao je sudija Svetozar Bajić gdje je posebno naglasio važnost razumijevanja razlika o uzrocima i povodima nasilja u porodici, dok je sutkinja iz američke države Milwaukee, Mel Flanagan govorila o posljedicama nasilja u porodici.

Izvor: Atlantska inicijativa (29. septembar 2017.)