Iako često ostaju nezapažene ili ignorirane, rodne predrasude su istaknut fenomen, kako u bosanskohercegovačkom tako i globalno u pravnom sistemu. Posljedice rodno zasnovanih predrasuda i diskriminacije mogu osjetiti svi ljudi u sistemu, bilo da su muškarci ili žene, koji traže ostvarenje svojih prava ili oni koji rade u pravosuđu. One mogu utjecati na atmosferu u sudnici, predstavljanje slučaja, odluke sudija, pa čak i na to da li će slučaj uopće dospjeti na sud. Smanjivanjem i eventualnom eliminacijom ovih predrasuda donosit će se pravednije presude.

Atlantska inicijativa (AI) i Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) od 2011. godine rade kroz projekat Rod i pravosuđe sa sutkinjama i sudijama, tužiocima i tužiteljicama iz BiH na pitanjima rodnih predrasuda, a ove godine pitanja rodnih predrasuda razmatrana su i kroz saradnju sa pravnim fakultetima. Od februara do septembra 2016. godine, jedanaest univerzitetskih profesora i profesorica prava redovno se sastajalo na seriji radionica s ciljem razvijanja predavanja koja se bave utjecajem rodnih predrasuda na pravnu praksu u Bosni i Hercegovini. Svaki od sedam sastanaka bio je usmjeren na razmatranje literature, identificiranje rodnih predrasuda u određenoj oblasti prava, pregled dostupnih istraživanja, te osmišljavanje vježbi i diskusija koje studentima i studenticama prava mogu pomoći da shvate na koji način su rodne predrasude prisutne kroz pravo i primjenu zakona, te na koji način ove predrasude mogu negativno utjecati na provođenje pravde.

Rad profesora i profesorica, uz podršku i organizaciju Atlantske inicijative i DCAF-a, rezultirao je modularnim priručnikom pod nazivom: Rodne predrasude u primjeni prava, koji će izaći iz štampe u februaru/martu 2017. godine, nakon čega je planiran dalji rad sa pravnim fakultetima u BiH u cilju promovisanjapriručnika.

Projekat Rod i pravosuđe podržavaju Švedska i Norveška u Bosni i Hercegovini. Sastanke panela također je podržalo Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država, Ured za profesionalni razvoj, podršku i obuke u inostranstvu (OPDAT) iz sredstava U.S. Department of State (INL/EUR/ACE).