U srijedu 16. januara 2013. godine održan je sastanak predstavnica Udruženje žena sudija u BiH i ODPAT-a. Ovaj sastanak su inicirali i organizovali Ženevski center za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) i Atlantska inicijativa. Cilj sastanka je bio međusobno upoznavanje, razmjena ideja i iskustava o procesu reforme pravosuđa te razmatranje mogućnosti za buduću saradnju. Predstavnici ODPAT-a su pozdravili napore Udruženja i doprinos koji ova organizacija daje u ostvarivanju ravnopravnosti spolova u BiH i jačanju rodne ravnopravnosi u sektoru pravosuđa.