U organizaciji Agencije za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Američke ambasade u Sarajevu, Atlantske inicijative i Ženevskog centara za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF), 03.03. 2014.g. održana je Konferencija: “Stereotipi i ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini”.Obilježavanje Međunarodnog dana žena bilo je posvećeno promociji položaja žena u svim oblastima života i rada.

Konferencija, kojoj je prisustvovalo oko 70 predstavnika/ca institucija, međunarodnih i nevladinih organizacija te predstavnika/ca medija, rezultat saradnje Projekta „Rod i reforma pravosuđa u BiH“ kojeg provode Atlantska inicijativa i DCAF  sa Agencijom za ravnopravnost spolova u BiH.

r1Prisutnima su se tokom Konferencije obratili Damir Ljubić, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, Nicholas Hill, otpravnik poslova u ambasadi SAD u Sarajevu, Fletcher Burton, šef Misije OSCE u BiH, Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Anne-Marie Esper Larsen, šefica UN Women ureda u BIH, sutkinja Adisa Zahiragić, Predstavnica Udruženja žena sudija u BiH, Majda Halilović, Atlanska inicijativa i Indira Bajramović, NVO Bolja budućnost.

Konferencija je bila fokusirana na pitanja ekonomskog osnaživanja žena, nepovoljan ekonomski i socijalni status žena i nizak stepen sudjelovanja žena u političkom i javnom životu, podršku ugroženim grupama i sudski odgovor na nasilje nad ženama. Majda Halilović, Atlantska inicijativa je predstavila istraživanje: Rod i pravosuđe – odabrani rezultati i preporuke o implikacijama roda u pravosuđu BiH, dok je sudinica Adisa Zahiragić predstavila publikaciju: „Sudska razmatranja slučajeva nasilja u porodici u BiH“, koje je izrađena u okviru provedbe projekta „Rod i reforma pravosuđa“.

Otpravnik poslova Ambasade SAD-a u BiH Nicholas Hill tokom svog izlaganja podsjetio je da je „godinama ženama u SAD-u koje su željele raditi bilo omogućeno samo da rade kao učiteljice ili medinske sestre, a danas su one astronautkinje, ljekarke, policajke, vojnikinje, političarke i sutkinje. Naglasio je da je SAD u BiH s domaćim partnerima da bi se eliminirala diskriminacija i stereotipi u sudovima, kazavši da BiH ima dobre zakone koje je još potrebno implementirati da bi se potpuno ostvarila ravnopravnost spolova“.

r3Drugog dana obilježavanja sedmice ravnopravnosti spolova, u organizaciji  Komisije za ostvarivanja ravnopravnosti spolova održana je tematska rasprava pod nazivom: „Sudska zaštita od rodno zasnovanog i nasilja u obitelji“. Predstanica Atlantske inicijative Majda Halilović pozvana je da prezentira istraživanje o implikacijama roda u pravosuđu, čime je podcrtan značaj navedenog istraživanja kao prvog ove vrste u Jugiostočnoj Evropi. 

Prezentacija dr. Majda Halilović: Odabrani rezultati i preporuke o implikacijama roda u pravosuđu Bosne i Hercegovine