Atlantska Inicijativa je 02. februara 2018. godine organizovala šesti sastanak panela koji razmatra najbolje prakse u prevenciji seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja na fakultetima u Bosni i Hercegovini. Rad panela podržava Njemačka ambasada u Sarajevu. #StopSexualHarassment

Izvor: Atlantska inicijativa (02. februar 2018.)