U okviru projekta Rod i pravosuđe u BiH, Atlantska inicijativa i DCAF su 2013/2014. godine pomogli i osmislili rad 12 pravnih stručnjaka i stručnjakinja u BiH na izradi Smjernica za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u BiH. Aktivnost je inspirirana istraživanjem o implikacijama roda u bh. pravosuđu koje je pokazalo da jesvijesti o ovoj problematici na niskom nivou te da se ponašanja koja mogu predstavljati seksualno i rodno zasnovano uznemiravanje trivijaliziraju.[1] Grupa se sastojala od profesora/ice prava, četiri predsjednika/ce suda, dvoje sudija, predstavnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, dvijepredstavnice centara za edukaciju sudija i tužilaca i glavnog disciplinskog tužitelja. Tokom sedam mjeseci i sedam cjelodnevnih radionica, grupa je izradila sveobuhvatne Smjernice u kojima se definira seksualno i rodno zasnovano uznemiravanje i načini na koje se takvi slučajevi mogu rješavati na sudovima i u tužilaštvima u BiH.

U februaru 2015. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV) usvojilo je Smjernice kao zvanični institucionalni mehanizam za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja, a implementacija je uključivala i postavljanje Smjernica na web stranicu VSTV-a, prikazivanje orijentacijskog DVD-a zaposlenicima, distribuciju štampanih primjeraka politike, postavljanje postera u sudove i tužilaštva, imenovanje savjetnika/ca zaduženih za informiranje zaposlenika o politici i interno rješavanje prijava. Savjetnici/e su prošli i posebno osmišljene obuke za obavljanje ove dužnosti. Ovim sveobuhvatnim naporom, pravosudne institucije pokazuju svoje opredjeljenje ka prevenciji seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja i također služe kao primjer drugim institucijama za razvijanje institucionalnih politika.

Smjernice su dostupne na portalu: www.pravosudje.ba