DCAF i Atlantska inicijativa, u saradnji sa Udruženjem žena sudija u BiH, organizovali su Strateško planiranje Koordinacionog odbora i članova/članica Udruženja koje su iskazale spremnost da učestvuju u projektima i inicijativama Udruženja tokom narednog perioda.

Tokom sastanka predstavljen je dosadašnji rad Udruženja, sa posebnim akcentom na izazovima sa kojima se do sada Udruženje susrelo. Učesnici su upoznati i sa projektima koje Udruženje provodi u saradnji sa ambasadama Švicarske i Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Učesnici će tokom sesije učestvovali u analizi projekata UŽS, kreirali plan provedbe projekata, te se upoznali sa osnovama izvještavanja, monitoringa i evaluacije.

Sastanak je održan 16.11.2013.godine na Vlašiću.