U Sarajevu je 4. oktobra 2012. godine, održano Strateško planiranje za Koordinacioni odbor UŽS. Svoj doprinos ovom događaju dala je NJ.E. Vibeke Lilloe, ambasadorica Kraljevine Norveške u BiH, koja je pozdravila sve prisutne i istakla značaj rada UŽS u BiH.

Tom prilikom definisani su strateški ciljevi Udruženja za 2013. godinu:

• Jačanje rodne senzibilnosti žena sudija radi daljeg djelovanja u sektoru reforme pravosuđa i intergiranja gender komponente u sam proces i rezultate,
• Jačanje Udruženja na državnom nivou kroz obezbjeđivanje članstva iz cijele države i osnaživanje interne komunikacije među članicama,
• Jačanje partnerstava sa drugim organizacijama koje djeluju u sektoru pravde kako bi se doprinjelo osnaživanju i drugih inicijativa koje doprinose vraćanju povjerenja u sudove i obezbjeđuju bolju implementaciju zakona.