Drugi stručni panel za razmatranje sudske prakse u predmetima silovanja koji organizuje Atlantska Inicijativa održan je 27. januara 2018. godine.

Na panelu su prezentovani rezultati Analize sudskih presuda u predmetima silovanja koje su prikupljene tokom 2017. godine, dok je psihologinja Mirela Mujagic iz Kantonalnog suda u Bihaću odžala stručna predavanja na teme psihičkih posljedica silovanja, specifičnosti i posljedice silovanja djevojčica i dječaka i silovanje unutar porodice. psihologinja Mujagic je naglasila da ‘Seksualno nasilje nije samo fizički napad, nego povreda osobnih, intimnih i psiholoških granica’.

Sastanke panela podrzava Švedska ambasada u Sarajevu, kao i Ministarstvo pravde Sjedinjenih Americkih Drzava, Ured za razvoj, podrsku i edukaciju tuzilastva u inostranstvu (OPDAT).

Izvor: Atlantska Inicijativa (05. februar 2018. godine.)