Dana, 07.02.2013.g. u rezidenciji ambasadora Švajcarske Konferederacije u Bosni i Hercegovini, Nj.E. André Schaller, a u organizaciji Ženevskog centara za kontrolu oružanih snaga (DCAF) i Atlantske inicijative, održan je svečani ručak povodom promocije Udruženja žena sudija u Bosni i Hercegovini. Sastanku su, pored domaćina, Nj.E. André Schaller i Brigitte Schaller-Schoepf prisustvovali/e: Nj.E. Vibeke Lilloe, ambasadorica Kraljevine Norveške u BiH, Nj.E. Patrick Moon, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH, Danuta Moon, supruga ambasadora, Nina Suomalainen, zamjenica šefa OSCE misije u BiH, Amna Muharemović, šefica UN Women u BiH, Amra Jašarević, zamjenica direktora Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u BiH, Sven Marius Urke, savjetnik direktora Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u BiH, Almir Tanović, Švajcarski ured za saradnju (SDC), Anja Ebnöther i Heather Huhtanen, DCAF, sudinice i predstavnice Udruženja Adisa Zahiragić, Biljana Vučetić, Amela Mahić-Samardžić i Rada Bjeljac, te Majda Halilović i Maida Ćehajić, Atlantska inicijativa.

Tokom sastanka svi prisutni su istakli značaj integracije principa ravnopravnosti spolova u reformu pravosuđa, koja je temeljni preduslov vladavine prava i demokratije u BiH. Naglašena je uloga koju u tom procesu ima Udruženje žena sudija, koje predstavlja strukovno Udruženje sa specifičnim ciljem promocije pitanja bitnih za ravnopravnost spolova u pravosuđu. Domaćin sastanka istakao je značaj djelovanja Udruženja na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, što daje posebnu ulogu i kredibilitet radu Udruženja.
Sudinice, predstavnice Udruženja iznijele su probleme i prepreke sa kojima se Udruženje susreće, te su predstavile svoja dostignuća, provedene aktivnosti i ciljeve koje je do sada Udruženje postiglo.

Posebno je značajna podrška koju je Udruženje ovom prilikom dobilo od predstavnika/ce Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u BiH, OSCE Misije u BiH i UN Women.