Travnik2

Tim Atlantske inicijative je 18. maja 2018. godine organizovao radni sastanak u Općinskom sudu u Travniku gdje smo razgovarali o temi: “Razmatranje slučajeva nasilja u porodici – Koliko smo odmakli i kako dalje?” Edukatori su bili sutkinja Katica Jozak-Mađar i sutkinja Slavica Tadić.

Travnik3

Municipal Court in Travnik: Training of judges on gender based violence. Supported by @SwedenBiH.#StopGenderBasedViolence

*Uz podršku Švedske u Bosni i Hercegovina Atlantska inicijativa provodi projekat Rod i pravosuđe koji je namjenjen jačanju kapaciteta sudija i tužilaca u BiH u oblasti ravnopravnosti spolova. U sklopu projekta uspostavljena je saradnja sa centrima za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH, pravnim fakultetima, te velikim brojem sudova i tužilaštava.

Izvor: Atlantska inicijativa (18. maj 2018.)