Atlantska Inicijativa je 21. aprila 2018. godine organizovala Treći stručni Panel za razmatranje sudske prakse u predmetima seksualnog uznemiravanja u Tesliću. Prezentaciju o tužilačkim iskustvima održala je Advija Hajdo-Balta iz Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, dok je Adnan Kadribašić govorio o temi: “Seksualno uznemiravanje: dileme u primjeni prava”. Sastanke panela podržava Švedska ambasada u Sarajevu.

Izvor: Ai (21. April 2018.)