U saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske, DCAF i Atlantska inicijativa organizovali su Trening trenera za edukatore i edukatorice Centra. Trening je organizovan na prijedlog Centra koji je identificirao potrebu za dodatnim usavršavanjem edukatora/ica kada su u pitanju vještine prezentiranja, priprema prezentacija, radnog materijala za učesnike/ce i sl.

Program obuke je pripremljen u saradnji sa Centrom i edukatorima Centra, sa kojima je u aprilu tekuće godine održan pripremni sastanak. Program je sadržao inovativne metode učenja odraslih koje se primijenjuju na međunarodnim obukama i edukacijama.

Trening je održan 30.09. i 01.10.2013.godine uz prisustvo 24 učenika/ce. Obuku su prepremili i održali Heather Huhtanen (DCAF) i Arjan Toet, ekspert za učenje odraslih iz Nizozemske.

Cilj obuke bilo je usmjeravanje učesnika kako bi završetku obuke mogli da:

– Identificiraju principe učenja odraslih

– Identificiraju različite načine učenja i ključne elemente zadržavanja naučenog sadržaja

– Identificiraju tehnike interaktivne obuke

– Pripreme materijale i održe obuku u skladu sa principima učenja i poučavanja odraslih