Kao nastavak aktivnosti na promociji Publikacije: „Sudska razmatranja slulčajeva nasilja u porodici u BiH“ 15.3.2014. godine, u organizaciji Udruženja tužilaca Federacije BiH i Udruženja tužilaca Republike Srpske, DCAF-a i Atlantske inicijative u Konjicu je održana Radionica na temu nasilja u porodici. Radionici su prisustvovala ukupno 22 učesnika/ce. Edukatori tokom Radionice bili su Heather Huhtanen (DCAF) i sutkinja Adisa Zahiragić. Prva aktivnost, provedena u saradnji sa entitetskim udruženjima tužilaca okarakterizirana je kao jako uspješna i ocjenjena je najvećim ocijenama od strane učesnika/ca.
Na početku Radionice sve prisutne je inspirativnim govorom pozdravila ambasadorica Kraljevine Norveške u BiH Nj.E. Vibeke Lilloe, koja je naglasila važnost borbe protiv nasilja u porodici i istakla značaj Publikacije kao prvog Priručnika ove vrste izrađenog ZA SUDIJE-OD SUDIJA.