Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, Atlantska inicijativa i Ženevski centar za demokratski nadzor nad oružanim snagama (DCAF) 21. aprila 2017. godine organizovali su radionicu kao nastavak kontinuirane obuke iz oblasti ljudskih prava na temu „Osiguranje ravnopravnog tretmana muškaraca i žena u pravosuđu”, a prema Programu početne obuke i stručnog usavršavanja za 2017. godinu.

Ovoj obuci je prisustvovalo sedamnaest sudija i tužilaca. Edukatori su bili Adisa Zahiragić, sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu i Tomislav Kljajić, sudija Osnovnog suda u Doboju.

Radionica je održana u skladu sa programom koji su osmislili tužioci i sudije koji se bave ovom tematikom, te je uspješno pružila odgovore na pitanja koja se odnose na: Uticaj roda na kolegijalne odnose, uticaj roda na donošenje odluka, te uticaj roda na razvoj pojedinih grana prava.

Izvor: Atlantska Inicijativa (24. april 2017.)