Atlantska inicijativa je 06. decembra 2019. godine u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem (VSTV) organizovala naprednu obuku za Savjetnike/ce za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u Bosni i Hercegovini.

Na obuci se govorilo o pitanju prevalence, oblicima i mogućnostima odgovora na seksualno i rodno zasnovano uznemiravanje, kao i pitanje psihološkog profila uznemiravanja. Predavačice na obuci bile su: Mirela Mujagić, psihologinja, Kantonalni sud Bihać i Svjetlana Milišić-Veličkovski, sutkinja Vrhovnog suda Federacije BiH.

U saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH, Atlantska inicijativa provodi periodične osnovne i napredne obuke za imenovane savjetnike u pravosudnim institucijama u BiH, u skladu sa usvojenim Smjernicama za preveciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini.

Projekat je podržan od strane Embassy of Sweden in Sarajevo

Izvor: Atlantska inicijativa (09. decembar 2019)