Atlantska inicijativa, nevladina organizacija sa sjedištem u Sarajevu, raspisuje konkurs za saradnika/cu na projektu “Rod i pravosuđe u Bosni i Hercegovini”

Cilj ovog višegodišnjeg projekta je jačanje kapaciteta sudija i sutkinja, tužilaca i tužiteljica da efikasnije integriraju principe rodne ravnopravnosti u pravosudne procedure i prakse u u predmetima koji obuhvataju spektar krivičnih djela nasilja nad ženama i seksualnog uznemiravanja, u predmetima razvoda braka i povjeravanja djece, te istraživanje i razmatranje rodnih predrasuda u sudskim postupcima.

Kandidat/kandidatkinja treba imati sljedeću stručnu spremu i kompetencije:

 • Univerzitetska diploma iz oblasti: prava, političkih nauka, kriminologije, sociologije i drugih srodnih studija društvenog smjera;
 • Najmanje pet godina relevantnog stručnog iskustva u oblasti ravnopravnosti spolova, prava, sigurnosti, reforme pravosuđa i/ili ljudskih prava;
 • Iskustvo u radu sa sektorom pravde/sigurnosti na zaštiti ljudskih prava ranjivih skupina, među ostalim, usmjerenih na žrtve rodno zasnovanog nasilja i seksualnog uznemiravanja;
 • Poželjno iskustvo u razvoju pravno orijentiranih stručnih publikacija i analiza;
 • Poželjno iskustvo u istraživanjima, pripremi evaluacija seminara, te praćenju i evaluaciji projekata;
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika i rada na računaru;
 • Razvijene organizatorske sposobnosti i predanost timskom radu;
 • Prilagodljivost i dobre komunikatorske vještine.

Ključni zadaci i odgovornosti:

 • Asistiranje u provođenju stručnih istraživanja iz oblasti rodne ravnopravnosti i prava, i sigurnosti;
 • Organizacija sastanaka, seminara i edukacija sa predstavnicima sektora pravosuđa i sigurnosti;
 • Praćenje i provedba projektnih aktivnosti uz konsultacije sa projektnim timom;
 • Priprema narativnih i finansijskih izvještaja;
 • Saradnja sa partnerskim strukovnim udruženjima i organizacijama;
 • Priprema finansijske dokumentacije i arhiviranje;

Angažman se zasniva na puno radno vrijeme u trajanju od godinu dana (12 mjeseci).

Svi zainteresirani kandidati/kandidatkinje svoje prijave trebaju poslati na e-mail adresu: aner.zukovic@atlantskainicijativa.org ili putem pošte: Atlantska inicijativa, Despićeva br. 3., 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, najkasnije do 01.06.2019. godine.

Prijava treba da sadrži:

 • Curriculum Vitae (CV);
 • Motivaciono pismo;
 • Kopiju diplome;

Na razgovor za posao biće pozvani kandidati/kandidatkinje koji uđu u uži izbor.

Rok za podonošenje prijave je 01.06.2019.godine.

Preuzmite – OGLAS ZA POSAO .pdf (LINK)