Atlantska inicijativa je 22.marta 2019. godine održala novu edukaciju u prostorijama Osnovnog suda u Sokocu na temu: Razmatranje slučajeva nasilja u porodici – Koliko smo odmakli i kako dalje?

Edukatorice na ovom treningu su bile: Adisa Zahiragic, sutkinja, Kantonalni sud u Sarajevu i Slavica Tadić, predsjednica Osnovnog suda u Zvorniku.

Uz podršku Embassy of Sweden in Sarajevo Atlantska inicijativa provodi projekat Rod i pravosuđe koji je namjenjen jačanju kapaciteta sudija i tužilaca u BiH u oblasti ravnopravnosti spolova.

U sklopu projekta uspostavljena je saradnja sa centrima za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH, pravnim fakultetima, te velikim brojem sudova i tužilaštava.

Izvor: www.atlantskainicijativa.org (22. mart 2019.)


Municipal Court in Sokolac: Training of judges on gender-based violence. Supported by @SwedenBiH #StopGenderBasedViolence pic.twitter.com/vaL4dXFPFU— Atlantska inicijativa (@Ainicijativa) March 25, 2019