Atlantska inicijativa je bila suorganizator redovne godišnje Skupštine Udruženja žena sudija u Bosni i Hercegovini, koja se održala 31. januara 2020. godine u sali Hotela Evropa u Sarajevu.

Na skupštini je prezentiran rad Udruženja za 2019. godinu kao i plan aktivnosti za 2020. godinu.

Atlantska inicijativa već duži niz godina ostvaruje saradnju sa Udruženjem žena sudija u svrhu boljeg razumjevanja rodnih kapaciteta u BiH pravosuđu sa posebnim osvrtom na teme o rodnim predrasudama, seksualnom uznemiravanju i nasilju u porodici.

Predsjednik Okružnog suda u Prijedoru, Duško Miloica je prisutnima predstavio publikaciju Atlantske inicijative “Priručnik za razmatraznje krivičnog djela silovanja u pravosuđu u BiH.

Priručnik možete preuzeti sa linka: http://atlantskainicijativa.org/wp-conte…/…/Publikacija2.pdf

Sastanak podržan od Švedske ambasade u Sarajevu.

Izvor: www.atlantskainicijativa.org (03. februar 2020. godine)