Nakon ljetnje pauze, u punom kapacitetu, Atlantska Inicijativa / Atlantic Initiative je nastavila rad na provođenju projekta “Rod i pravosuđe”.

U Neumu smo 07. septembra 2018. godine organizovali četvrti stručni Panel: “Razmatranje sudskih praksi u porodičnom pravu u Bosni i Hercegovini”.

Doc. dr. Džamna Duman, sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je prisutnim sudijama izložila rad na temu: “Procijena najbljeg interesa djeteta: teorijski osvrt i analiza”, dok je gđa. Mirela Šehović iz Kantonalnog centra za socijalni rad u Sarajevu govorila o stavovima i mišljenjima Centra za socijalni rad, na temu: “Kako procijeniti najbolji interes djeteta tokom i nakon razvoda braka roditelja”. U trećem, završnom dijelu današnjeg sastanka, o praktičnim iskustvima govorila je uvažena sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu, Sanela Kovač-Grabonjić, na temu: “Procijena najboljeg interesa djeteta”.

Sastanke panela podržava Embassy of Sweden in Sarajevo.

Izvor: Ai (07. septembar 2018.)