12 savjetnika i savjetnica završilo obuku za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u BiH.

(Sarajevo, 5. decembar 2018.) – Početna obuka za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u BiH u organizaciji Atlantske inicijative održana je jučer na Jahorini. Tom prilikom obuku je prošlo 12 novih savjetnika i savjetnica iz sudova i tužilaštava, predstavnika Suda BiH, Tužilaštva BiH, Republičkog tužilaštva RS, Okružnog tužilaštva u Prijedoru, okružnih sudova u Prijedoru i Doboju, Okružnog privrednog suda u Prijedoru, osnovnih sudova u Prijedoru i Kozarskoj Dubici kao i općinskih sudova u Čitluku, Lukavcu i Žepču.

Program obuke je koncipiran u skladu sa Smjernicama za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini (Smjernice) koje je u februaru 2015. godine Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) usvojilo kao zvanični mehanizam za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja i koji se primjenjuje u svim pravosudnim institucijama u BiH.

Tokom obuke savjetnici i savjetnice su se upoznali sa pojmovima, oblicima i posljedicama seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja kao i mjerama i aktivnostima koje se poduzimaju u pravosudnim institucijama u BiH s ciljem prevencije seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja. Pored toga, savjetnicama i savjetnicima uručeni su materijali potrebni za informisanje zaposlenika sudova i tužilaštava sa Smjernicama odnosno utvrđenim standardima  prepoznavanja seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja kao protivzakonitog i neželjenog ponašanja, propisima interne procedure za preventivno djelovanje u vezi sa neželjenim ponašanjem na radnom mjestu i/ili u vezi sa radnim mjestom.

Smjernicama se nastoji osigurati i promovisati rodna ravnopravnost u svim pravosudnim institucijama u BiH, kako u upravljanju, procesu odlučivanja i predstavljanja, tako i u cilju zaštite pojedinačnih ljudskih prava i sloboda garantovanih Ustavom BiH, zakonima i drugim pozitivnopravnim propisima u BiH i obavezujućim međunarodnim dokumentima.

Edukatorice na obuci bile su Janja Jovanović predsjednica Općinskog suda u Sarajevu  i Mihaela Jovanović sutkinja Općinskog suda u Živinicama.

VSTV BiH se zalaže za promociju profesionalnih odnosa i poštovanja unutar pravosudnih institucija. Usvajanjem i primjenom Smjernica  ističe se opredjeljenje usmjereno ka prevenciji seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja koje ujedno treba služiti kao primjer drugim institucijama za razvijanje institucionalnih politika. Nosioci i nositeljice sudijske i tužilačke funkcije i osobe zaposlene u pravosudnim institucijama u BiH dužni su u svom radu poštovati i pridržavati se principa rodne ravnopravnosti, te voditi računa da svojim radnjama i postupcima ne čine seksualno i rodno zasnovano uznemiravanje.

Izvor: Web VSTV (Link) (06. decembar 2018.)