U okviru Projekta “Rod i pravosuđe u Bosni i Hercegovini”, Atlantska inicijativa je formirala stručni Panel sudija/sutkinja u cilju izrade preporuka i analize sudske prakse u oblasti porodičnopravnih sporova.

Predmet teorijskih razmatranja i analize prakse, doduše, nisu svi sporovi iz oblasti porodičnog prava, već samo oni vezani za razvod braka, a od sporova nastalih u oblasti roditeljskog prava oni koji nastaju u vezi s ostvarivanjem roditeljskog staranja/vršenja roditeljskog prava u slučaju odvojenog života roditelja i održavanjem ličnih odnosa i neposrednih kontakata djeteta i roditelja, bilo da se o njima odlučuje u adhezionom postupku uz bračne sporove, bilo u samostalnom postupku. Ovu drugu grupu sporova kraće ćemo označavati kao sporove o staranju o djetetu nakon razvoda braka, a postupke u tim sporovima kao postupke odlučivanja o staranju o djetetu nakon razvoda braka. Priručnik je prvi materijal ove vrste i namijenjen je prije svega sudijama, ali i cijelom pravosuđu, studentima prava, akademskoj zajednici te domaćim i međunarodnim organizacijama zainteresovanim da rade na boljem razumijevanju ove problematike i unapređenju sudske prakse u oblasti porodičnog prava.

Priručnik je podijeljen u šest poglavlja.

  • U prvom poglavlju predmet razmatranja su rodne predrasude u postupcima razvoda braka i o ostvarivanju roditeljskog staranja;
  • Drugo poglavlje sadrži pregled relevantnih međunarodnih izvora koji se odnose na roditeljsku odgovornost i najbolji interes djeteta;
  • U trećem poglavlju prezentirani su, s teorijskog aspekta te u kontekstu opših komentara Komiteta za prava djeteta i domaćeg prava, principi Konvencije o pravima djeteta – najbolji interes djeteta te pravo na saslušanje djeteta i uvažavanje njegovog mišljenja;
  • U okviru četvrtog poglavlja analizirano je zakonsko uređenje roditeljskog staranja, odnosno roditeljskog prava u Bosni i Hercegovini, domaća sudska praksa u ovoj oblasti i predmeti s međunarodnim elementom;
  • U petom poglavlju dat je prikaz referentne prakse Evropskog suda za ljudska prava i Suda Evropske unije;
  • Šesto poglavlje sadrži ključne preporuke Panela proistekle iz razmotrene sudske prakse u Bosni i Hercegovini

Atlantska inicijativa se zahvaljuje učesnicama i učesnicima Panela, koji su svojim znanjem i posvećenošću radnom procesu doprinijeli da pravosuđe u Bosni i Hercegovini postane bogatije za još jedan značajan resursni materijal. Sastanke Panela i izradu ovog priručnika podržala je Švedska ambasada u Bosni i Hercegovini kroz projekat Rod i pravosuđe.

U radu Panela su učestvovali/e:

Adis Abdić, sudija Općinskog suda u Bosanskoj Krupi

Aida Hidović, sutkinja Općinskog suda u Čitluku

Amela Mahić Samardžić, sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu

Amir Kapetanović, sudija Okružnog suda u Banja Luci

Draženka Kudra, sutkinja Osnovnog suda u Banja Luci

Emina Hulusija, sutkinja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

Milenko Bošković, sudija Općinskog suda u Sarajevu

Mihaela Jovanović, sutkinja Općinskog suda u Živinicama

Nina Šabić, sutkinja Općinskog suda u Kaknju

Sanela Kovač Grabonjić, sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu

Siniša Sandić, sudija Osnovnog suda u Banja Luci

Šefkija Plasto, sudija Osnovnog suda u Sokocu

Vildana Fajić Poturović, sutkinja Općinskog suda u Sarajevu

Preuzmite Priručnik – (Link – 1.7MB)

Izvor: Atlantska inicijativa (22. juni 2020.)