Predsjednica Udruge “Mreža policijskih službenica” Kristina Jozić i podpredsjednica Lejla Bejtić održale su danas (18.09.2018. godine) u Domu policije sastanak sa predstavnicama Atlantske Inicijative Majdom Halilović i Nejrom Veljan.

Na sastanku je razgovarano o tekućim aktivnostima obje udruge i planovima za budućnost, sa posebnim fokusom na aktivnosti u oblasti borbe protiv rodno zasnovanog nasilja. U tom kontekstu najviše je razgovarano o aktivnostima na polju prevencije seksualnog uznemiravanja i diskriminacije po osnovu spola, kako u policijskim strukturama, tako i u drugim sferama rada.

Predstavnice Udruge “Mreža policijskih službenica” ukratko su prezentirale nalaze provedenog istraživanja na temu “Braniteljice ljudskih prava u policijskim strukturama u BiH – Mehanizmi zaštite od diskriminacije” sa posebnim akcentom na preporuke za dalje postupanje. S tim u vezi, razgovarano je o mogućim modusima suradnje u narednom periodu, budući da Atlantska Inicijativa već nekoliko godina uspješno provodi aktivnosti u ovoj oblasti.

Izvor: Udruženje “MPS” (Photo: MPS)