Tokom prvog dana Međunarodne konferencije o rodu i pravosuđu, koja je počela u Sarajevu, učesnici su govorili o ravnopravnosti polova, rodnim predrasudama i objektivnosti u sudskim postupcima.

Riječ je o trodnevnoj međunarodnoj konferenciji „Međunarodne perspektive o rodu i pravosuđu: teorija i praksa“ tokom koje će učesnici moći da čuju predavanja 35 međunarodnih i domaćih predavača.

Učesnici su skrenuli pažnju na ravnopravnost polova, rodne predrasude i objektivnosti u sudskim postupcima.

Istakli su da je od velikog značaja da se skrene pažnja i na nasilje nad ženama što će biti tema drugog dana konferencije, dok će se trećeg dana govoriti o porodičnom pravu, planiranju porodice i ograničenju u izboru žena.

Konferencija je zamišljena kao razmjena teorije i prakse, čime se stvara vrijedan doprinos radu pravosudne zajednice, organizacija civilnog društva, akademske zajednice i istraživača iz različitih oblasti.

Organizator je Atlantska inicijativa uz podršku Švedske ambasade u Bosni i Hercegovini,

Izvor: BHRT (28. oktobar 2019.)

Foto: Atlantska inicijativa