Danas 05. oktobra 2018. godine u Mostaru, u organizaciji Atlantske inicijative i CEST-a Federacije Bosne i Hercegovine, počeo je rad još jednog stručnog Panela na temu: „Rodne predrasude u pravosuđu u Bosni i Hercegovini“.

Teme koje ćemo obraditi su pitanja odnosa roda i pravosuđa, sa posebnim akcentom na istraživanje Atlantske Inicijative o Implikacijama roda u pravosuđu Bosne i Hercegovine.

Edukatorice koje će govoriti na ovom sastanku su Amela Zahiragić, sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu i, Amela Mahić-Samardžić, sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu.

Sastanke panela podržava Embassy of Sweden in Sarajevo.

Izvor: Atlantska inicijativa (05. oktobar 2018.)